Chat with us, powered by LiveChat

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Copilul tău poate deveni Spiridușul lui Moș Crăciun!”

SECTIUNEA 1.- ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Copilul tău poate deveni Spiridușul lui Moș Crăciun!”este Cord Blood Center cu sediul in Str.Eftimie Murgu, Nr.2A, Cluj-Napoca, telefon: 0364 710 206 (denumit in continuare “Organizator”). Concursul se va desfășura sub prevederile acestui regulament (denumit in continuare “Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu obligația de a anunța în prealabil.

SECTIUNEA 2.- MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
Concursul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 – 10 ani. Fiecare copil participant va realiza un desen inspirat de Sărbătorile de Iarnă. Copiii vor putea fi înscriși în concurs de către părinți până la data de 14.11.2016.

Pentru înscriere, părinții ne vor trimite pe Facebook  sau pe adresa concurs@cordcenter.ro fotografia desenului realizat de copil și desenul în original, prin curierat rapid, pe adresa str. Eftimie Murgu nr. 2A, notând pe verso numele, prenumele , vârsta copilului și număr de telefon de contact. Pe plic este necesar să se specifice “Pentru Concursul CBC”.

Câștigătorii vor fi desemnați de Cord Blood Center la data de 15.11. 2016 ora 15 și ulterior, lista cu câștigătorii va fi publicată pe Facebook și pe site-ul www.cordcenter.ro.

SECȚIUNEA 3.- PREMIILE CONCURSULUI
În cadrul acestui concurs se vor acorda premii oferite de Cord Blood Center in valoare de 200 RON. Premiile se vor acorda câștigătorilor care vor fi desemnați de Cord Blood Center la data de 15. 11. 2015 ora 16. Ulterior, lista cu câștigătorii va fi publicată pe Facebook și pe site-ul www.cordcenter.ro.

SECTIUNEA 4.- CONDIȚII DE PARTICIPARE
Criterii de înscriere în concurs:
Concursul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 – 10 ani. Fiecare copil participant va realiza un desen inspirat de Sărbătorile de Iarnă. Copiii vor putea fi înscriși în concurs de către părinți până la data de 14.11.2016. Pentru înscriere părinții ne vor trimite pe Facebook  sau pe adresa concurs@cordcenter.ro fotografia desenului realizat de copil și desenul în original prin curierat rapid, pe adresa str. Eftimie Murgu nr. 2A, notând pe verso numele, prenumele , vârsta copilului și număr de telefon pentru contact. Pe plic este necesar să se specifice “Pentru Concursul CBC”.

Un copil poate fi înscris o singură dată, pe toată perioada concursului, menționată în prezentul Regulament.

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a elimina din concurs persoanele care au furnizat date incorecte la momentul înscrierii.

SECȚIUNEA 5. – LOCUL  DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Acest concurs se desfășoară pe Facebook și pe site-ul www.cordcenter.ro.

SECȚIUNEA 6.- DESEMNAREA ȘI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Pentru a intra în posesia premiului părinții câștigătorilor vor fi contactați telefonic, sau vor trebuie să ne contacteze în maxim 72 de ore de la postarea listei Facebook și pe site-ul www.cordcenter.ro., în cazul în care nu răspund la telefon sau nu ne-au transmis un număr de contact.

În cazul nerevendicării premiului în acest interval de timp se va desemna de către Cord Blood Center un nou câștigător.

SECȚIUNEA 7.- CONFIDENȚIALITATEA DATELOR SI DREPTUL LA IMAGINE
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru libera circulație a acestor date. Participarea la concurs implică în mod expres și fără echivoc ca numele și prenumele câștigătorilor să fie facute publice. Prin înscrierea la concurs, părinții participanților îsi exprimă în mod expres și fără echivoc acordul ca datele lor personale să fie folosite în scopul comunicării cu ei și pentru validarea și acordarea premiului. Prin transmiterea desenului realizat de copilul lor, părinții acordă dreptul de utilizare a acestuia în materialele realizate de Cord Blood Center.

Cord Blood Center este operator autorizat sa prelucreze date cu caracter personal, inregistrat sub nr. 22319 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

SECȚIUNEA 8.- ALTE PREVEDERI
Regulamentul de desfășurare al concursului poate fi consultat în mod gratuit accesând site-ul www.cordcenter.ro.. Eventualele reclamații legate de concurs se vor putea face la adresa de e-mail: concurs@cordcenter.ro, până în ultima zi a concursului. Eventualele neînțelegeri apărute între Cord Blood Center și părinții participanților, decurgând din executarea și interpretarea prezentului concurs și a acestui Regulament, se vor rezolva intr-o manieră amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca. Orice abatere de la prevederile acestui concurs, va avea ca rezultat descalificarea participanților.