Clienți – obligativitatea de informare

Această declarație de confidențialitate a datelor se referă la dumneavoastră și la datele dumneavoastă cu caracter personal, deoarece sunteți clientul Cord Blood Center, care face parte din grupul Cord Blood Center. Operatorul grupului Cord Blood Center este CBC Laboratories, care acționează ca operator în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În scopul acestei declarații de protecția datelor cu caracter personal, este responsabil operatorul grupului Cord Blood Center cu care ați încheiat contractul (operatorul). Această declarație explică modul în care vom folosi datele cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră sau de la partea terță pe durata relației dumneavoastră contractuale cu societatea din cadrul grupului Cord Blood Center. Totodată dorim sa vă informăm că această declarație se aplică în cadrul întregului grup Cord Blood Center și pot apărea mici diferențe pe plan local referitoare la cum se prelucrează informații concrete în scopuri precise. Pentru a afla informații detaliate vă rugăm sa contactați persoana responsabilă de protecția datelor (vezi mai jos).

Această declarație ar putea fi actualizată periodic. Dacă se vor efectua modificări, vă vom informa aici. Această versiune a declarației de protecția datelor a fost lansată la data de 1.4.2018.

1. Tipuri de date cu caracter personal

Prelucrăm următoarele date:

Date personale de contact. De exemplu numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon, serie și număr C.I., C.N.P., titlul academic, data nașterii.

Informații de contact de la locul de muncă. De exemplu adresa firmei pe care o reprezentați, adresa de e-mail de firmă și numărul telefon.

Date privind contractele. De exemplu conținutul contractului încheiat cu societatea noastră, inclusiv toate anexele care fac parte din contract.

Informații despre membrii familiei. Cu scopul de a face parte din grupul clienților cu beneficii mai mari.

Date legate de sănătate. De exemplu examinarea micologică și serologică a sângelui ombilical.

Informații legate de plăți. De exemplu număr de cont bancar și valoarea serviciilor prestate.

Date de corespondență și comunicare. De exemplu corespondență prin e-mail, transmiterea datelor prin internet si adrese IP.

2. Scopul și obiectivele prelucrării datelor

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

Administrare clienți: Avem evidența personală a tuturor clienților noștri și a serviciilor prestate către clienții noștri. Pe baza analizelor evidențelor noastre luăm, de asemenea, decizii strategice de oferte pentru clienții noștri. Baza legală a prelucrării este îndeplinirea contractului încheiat între Cord Blood Center și persoana în cauză, îndeplinirea obligației legale.

Prelucrarea și stocarea sângelui ombilical și placentar, țesutului de cordon și țesutului placentar. Baza legală este un interes legitim (în sensul unei așteptări rezonabile că operatorul încearcă să mențină capacitatea de utilizare și calitatea probelor).

Direct marketing. Ne ocupăm de informarea și educarea clienților noștri și dezvoltarea ofertelor personalizate. Baza legală a prelucrării este interesul legitim al operatorului și acordul persoanei în cauză.

Impozite si contabilitate. Pentru a ne îndeplini obligațiile care provin din legea fiscală și din alte reglementări financiare, suntem obligați sa prelucrăm anumite date cu caracter personal. Baza legală a prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

Rezolvarea litigiilor și contravențiilor. Putem prelucra datele cu caracter personal cu scopul soluționării litigiilor, plângerilor sau în cazul în care există suspiciune de delict și suntem obligați de a-l cerceta. Baza legală a prelucrării este interesul legitim al operatorului și îndeplinirea obligațiilor contractuale în baza contractului în care persoana în cauză acționează ca parte contractantă.

Respectarea legii. Există posibilitatea să fim nevoiți să prelucrăm datele cu caracter personal pentru a respecta legea (de ex. Concordanța dintre numele dumneavoastră cu numele din listele părților și respectarea Legii privind spălarea banilor sau pentru a ne conforma ordinului judecătoresc). Baza legală a prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

Comunicarea datelor către societatea-mamă Cord Blood Center AG. Datele dumneavoastră în măsura necesară furnizării serviciilor vor fi oferite și pe baza deciziei Biroului pentru protecția datelor cu caracter personal al Republicii Slovace societăților din cadrul grupului Cord Blood Center pentru a nu vă contacta cu oferta de servicii pe care ați achiziționat-o deja de la noi și pentru a putea beneficia de avantajele grupului Cord Blood Center. Baza legală este interesul legitim al operatorului și consimțământul persoanei în cauză.

Consimțământul pentru scopuri de marketing. Putem folosi și alte date, dar numai pe baza acordului dumeavoastră pe care îl vom solicita în prealabil. Baza legală este consimțământul persoanei în cauză.

Inregistrări vocale. De exemplu datele personale comunicate în cadrul apelurilor din call center. Baza legală este consimțământul persoanei în cauză.

Procesarea unei cereri pentru furnizarea de informații despre serviciile furnizate de operator (Centru Clienți). Procesăm datele personale ale persoanelor vizate (clienții noștri sau clienții potențiali), completate de persoana vizată în formularul de contact relevant publicat pe site-ul nostru web, în acest scop pe baza consimțământului persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt stocate până la procesarea cererii (până la furnizarea informațiilor solicitate), dar pentru maximum un an. Furnizarea de date este voluntară, dar fără completarea lor în formular nu este posibilă procesarea cererii. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, trimițând un e-mail la: dataprotection@cordbloodcenter.com. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării care rezultă din consimțământul anterior retragerii acestuia.

3. Părțile care pot avea acces la datele dumneavoastră

Operatorul de date poate împărtăși datele dumneavoastră cu părțile terțe în următoarele situații:

 • părțile terțe care acționează în numele nostru, cum ar fi furnizorul de servicii. In aceste cazuri aceste părți terțe pot folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate anterior și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre;
 • angajații operatorului. În astfel de cazuri accesul se acordă numai dacă este necesar pentru scopurile menționate anterior și numai dacă angajatul are obligația de confidențialitate.
 • dacă acest lucru este cerut prin lege sau printr-un ordin judecătoresc. Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi împărtășite de exemplu cu furnizorii sau cu clienții noștri, cu autoritățile fiscale, autoritățile de securitate socială, instanțe penale, sau alte autorități guvernamentale.

4. Amplasarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Atât timp cât datele dumneavoastră cu caracter personal se află în grija operatorului, acces va avea personalul din cadrul Spațiului Economic European. Acces la datele dumneavoastră va fi și în Elveția, care dispune de legi care garantează un nivel de protecție a datelor similar cu cel al Uniunii Europene.

5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp, iar aceste date vor fi șterse când nu vor mai fi necesare pentru procesare și nicio altă legislație în vigoare nu va impune obligația de a fi arhivate pentru o perioadă mai lungă. În majoritatea cazurilor asta înseamnă că vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată contractuală. Dacă va fi posibil, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal chiar și în timpul duratei contractuale, de îndată ce acestea nu vor mai fi necesare. În orice caz vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în maxim 24 de luni de la încetarea relației contractuale cu excepția cazului în care legislația locală cere ca acestea să fie păstrate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp după încetarea relației în cazul unei dispute juridice sau în cazul în care ne-ați acordat permisiunea de a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen lung.

6. Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

În majoritatea cazurilor prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza faptului că prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim pe care îl exercităm, pe baza contractuală sau pe baza consimțământului dumneavoastră ca persoană în cauză sau pe baza unei reglementări legale specială. În cele mai multe cazuri va fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza obligației legale. În cazul când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, tot timpul aveți și opțiunea retragerii acordului dumneavoastră.

7. Drepturile dumneavoastră conform Legii privind protecția datelor

Conform legii UE privind protecția datelor aveți anumite drepturi.

 • Dreptul de acces

Aveți dreptul la o copie a informațiilor personale pe care le deținem precum și unele detalii despre modul în care le folosim.

În mod normal, datele dumneavoastră cu caracter personal vi se vor furniza în scris, cu excepția cazului în care se solicită altfel, sau dacă le-ați solicitat prin mijloace electronice, informațiile vă vor fi furnizate electronic, dacă va fi posibil.

 • Dreptul de actualizare

Luăm măsuri rezonabile pentru a asigura exactitatea informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră. Cu toate acestea ne puteți solicita să actualizăm sau completăm aceste informații.

 • Dreptul de ștergere

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu dacă datele pe care le-am obținut nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului inițial sau dacă vă retrageți acordul. Totuși e nevoie să țineți cont și de alți factori. De exemplu este posibil să avem obligații legale și contractuale, ceea ce înseamnă că nu vom putea îndeplini această cerere.

 • Dreptul de a revoca prelucrarea

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita să nu mai folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu atunci când credeți că informațiile personale pe care le avem despre dumneavoastră pot fi inexacte sau dacă considerați că nu mai avem nevoie să utilizăm datele dumneavoastră personale.

 • Dreptul de a transfera datele

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat unei părți terțe alese de dumneavoastră.

 • Dreptul de a formula obiecțiuni

Aveți dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor care se bazează pe interesele noastre legitime, cum este și acest caz. Dacă nu avem un motiv legitim de prelucrare și depuneți o obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz este posibil ca anumite servicii și beneficii să nu mai poată fi furnizate.

Dezabonarea de la oferte de marketing, știri și informații de afaceri

În concordanță cu drepturile persoanelor vizate, aveți dreptul de a vă dezabona de la primirea ofertelor de marketing, știrilor și informațiilor de afaceri. În cazul comunicării prin e-mail, fiecare mesaj electronic include o secțiune de dezabonare în subsol, acțiune care asigură faptul că acea adresă de e-mail va fi exclusă de la primirea comunicărilor ulterioare. În cazul ofertelor de marketing, știrilor și informațiilor de afaceri primite sub altă formă (SMS, MMS, poștă etc) este posibil ca persoana vizată să-și exercite dreptul de a se dezabona prin cerere directă la această adresă: dataprotection@cordbloodcenter.com. Pentru a îndeplini o astfel de cerere a persoanei vizate, operatorul este obligat să verifice în mod corespunzător identitatea persoanei vizate.

 • Drepturi legate de luarea deciziilor automate

Aveți dreptul de a refuza decizii automate, inclusiv profilarea, care are asupra dumneavoastră un efect juridic sau o consecință semnificativă similară. Societățile din cadrul grupului de obicei nu folosesc decizii automate sau profilarea automată, dar dacă cumva ați devenit obiectul deciziei automate și nu sunteți de acord cu acest rezultat, ne puteți contacta prin datele noastre de contact, și la cererea dumneavoastră vom revizui decizia respectivă.

 • Dreptul de a retrage consimțământul

În majoritatea cazurilor, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră. Cu toate acestea se poate întâmpla, ca în anumite cazuri specifice să vă cerem acordul. În acest caz aveți dreptul de a retrage consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8. Date de contact

Dacă doriți să luați legătura cu DPO –ul nostru (persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal) referitor la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa dataprotection@cordbloodcenter.com. Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, chiar și cu privire la drepturile de mai sus puteți lua legătura cu persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) iar sugestiile și solicitările dumneavoastră vor fi analizate.

În cazul în care sunteți nemulțumiți de răspunsul nostru, sau credeți că prelucrăm datele dumneavoastră pe nedrept sau ilegal, puteți depune plângere la Autoritea de supraveghere, care este, în acest caz, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Mai multe informații legate de (ANSPDCP) și procedura de depunere a plângerilor găsiți la: anspdcp@dataprotection.ro.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta prin intermediul persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer), la adresa de e-mail dataprotection@cordbloodcenter.com.

Ești interesată să afli mai multe detalii? Contactează-ne la numărul de telefon 0364 710 206 în zilele lucrătoare între orele: 9.00-17.30. Înregistrează-te online aici.