Angajați

Această declarație de confidențialitate a datelor se referă la dumneavoastră și la datele dumneavoastră cu caracter personal, deoarece sunteți angajatul (temporar) al Cord Blood Center, care face parte din grupul Cord Blood Center. Cord Blood Center este un grup internațional de companii cu multe entități diferite, care operează în diferite țări.  În scopul acestei declarații de protecția datelor cu caracter personal, este responsabil operatorul grupului Cord Blood Center cu care ați încheiat contractul (operatorul). Această declarație explică modul în care vom folosi datele cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră sau de la partea terță pe durata relației dumneavoastră contractuale cu societatea din cadrul grupului Cord Blood Center.

Această declarație ar putea fi actualizată periodic, fără preaviz. Dacă se vor efectua modificări, nu vă vom informa, așadar vă rugăm să controlați declarația mai ales dacă ne-ați furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal. Această versiune a declarației de protecția datelor a fost lansată la data de 1.4.2018.

1. Tipuri de date cu caracter personal

Prelucrăm următoarele date:

Date personale de contact. De exemplu numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Date de contact de la locul de muncă. De ex. adresa societății, adresa de e-mail de la locul de muncă și nr. de telefon.

Date cu caracter personal. De exemplu starea civilă, data nașterii, naționalitatea și CNP (numărul național de identificare).

Date contractuale. De exemplu conținutul contractului de muncă.

Informații privind membrii familiei. De exemplu contact de urgență.

Informații financiare. De exemplu numărul contului bancar, cereri de rambursare a cheltuielilor și plăților.

Informații privind poziția dumneavoastră. De exemplu titlul postului, departamentul, responsabilitatea.

Informații legate de remunerație, pensie și alte beneficii. De exemplu salariile, bonusurile convenite, vehicul corporativ, plan de pensie.

Detalii privind ore lucrate, concediile de odihnă, concedii medicale. De exemplu programul de lucru, dreptul la concediu, absențe din motivul concediilor medicale.

Informații privind educația, formarea de specialitate și dezvoltarea carierei. Aceasta include educația și creșterea profesională, orice cursuri sau instruiri pe care le-ați absolvit, respectiv certificări obținute.

Performanță și evaluare. De exemplu conținutul evaluării performanței dumneavoastră și cifre privind performanța în muncă.

Bunuri încredințate. Informații despre bunurile companiei pe care le-ați primit pentru a le utiliza, de exemplu telefon de firmă sau laptop.

Date de corespondență și de comunicare. De exemplu corespondența prin e-mail, transfer de date prin internet și adresa IP.

Drepturi de acces. Drepturile dumneavoastră de acces la diverse aplicații din cadrul infrastructurii IT a societății Cord Blood Center.

Informații privind siguranța. De exemplu numărul cardului dumneavoastră de acces, informații legate de prezența dumneavoastră în clădire și înregistrările CCTV (closed circuit television).

Datele din categoria specială le vom utiliza doar pentru scopurile strict legate de buna desfășurare a angajamentelor noastre în calitate de angajator și în măsura în care permite sau impune aplicarea legislației în vigoare. Vom prelucra următoarele tipuri de date personale sensibile:

 • Date privind sănătatea dumneavoastră

2. Scopul prelucrării datelor

Operatorul de date va prelucra datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

Administratie resurse umane HR. Menținem evidența personală a tuturor angajaților. Pe baza analizării evidențelor noastre HR luăm decizii strategice privind directivele noastre HR.

HR management. Ne ocupăm de managementul zilnic al problemelor legate de resurse umane de ex. ne ocupăm de ocuparea corespunzătoare a posturilor. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul angajării, pentru a ne asigura că sunteți instruit și echipat corespunzător pentru poziția dumneavoastră.

Salarii, pensii și alte beneficii. Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă putea plăti salariul, contribuțiile la pensie și să vă oferim alte beneficii (legate de performanță).

Taxe și asigurare socială. În scopul obligațiilor care decurg din legislația fiscală și alte reglementări legate de asigurarea socială avem obligația de a prelucra anumite date cu caracter personal.

Asigurare de risc și de răspundere profesională. Avem asigurare pentru multe riscuri care ar putea să apară în afacerile noastre, de exemplu împotriva pagubelor legate de accidente de muncă sau asigurarea de călătorie pentru angajații care călătoresc în numele Cord Blood Center. De asemenea, putem oferi un program colectiv de asigurări de sănătate. În funcție de tipul de asigurare, este posibil să fie necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu la procesarea revendicării creanței.

Asigurarea comunicației și tehnologiilor informaționale. Vă oferim echipamentul și serviciile IT de care aveți nevoie pentru a vă îndeplini obligațiile către Cord Blood Center, de exemplu telefon mobil de firmă sau un cont de e-mail. Pentru a face acest lucru, va fi nevoie sa prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Comunicarea/ IT monitoring. Vom monitoriza comunicarea și utilizarea rețelei pentru a ne asigura mediul IT și infrastructura rețelei și de asemenea, pentru a asigura utilizarea acestor echipamente de către angajații noștri în modul care este în conformitate cu legile în vigoare și reglementările interne.

Managementul performanței și al educației. Pentru a asigura performanța dumneavoastră rezonabilă, efectuăm evaluări de performanță. În plus, ne străduim, de asemenea, să sprijinim creșterea angajaților noștri oferind sau propunând instructaje și cursuri de formare.

Crearea unui loc de muncă sănătos și sigur. Dorim ca angajații noștri să fie sănătoși și să se simtă în siguranță. De aceea, putem prelucra datele cu caracter personal ale angajaților noștri, astfel încât să putem analiza modul de îmbunătățire a calității muncii lor și de a reduce eventualele efecte nesănătoase. De asemenea, aplicăm măsuri de securitate, cum ar fi camerele CCTV pentru a asigura siguranța angajaților, vizitatorilor și a bunurilor.

Recrutarea angajaților. Prelucrăm datele dumneavoastră deja în momentul când aplicați pentru o poziție din cadrul CBC. Putem, de asemenea, trece și evidența angajaților noștri pentru a vedea dacă avem persoane potrivite pentru ocuparea locului de muncă. Mai multe detalii le veți găsi în declarația de confidențialitate la angajare.

Rezolvarea litigiilor și investigarea delictelor. Putem prelucra date cu caracter personal în scopul soluționării litigiilor, plângerilor sau procedurilor legale sau dacă avem suspiciune de un delict  pe care dorim sa-l investigăm în continuare.

Respectarea legii. Există posibilitatea că va fi nevoie să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta legea (de exemplu coincidență de numele dumneavoastră cu numele din așa numite liste ale părților desemnate și respectarea legii privind spălarea banilor) sau pentru a se conforma unei hotărâri judecătorești.

3. Părțile care pot avea acces la datele dumneavoastră

Operatorul de date poate împărtăși datele dumneavoastră cu părțile terțe în următoarele situații:

 • părțile terțe care acționează în numele nostru, cum ar fi furnizorul de servicii. În aceste cazuri, aceste părți terțe pot folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate anterior și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre;
 • angajații operatorului. În astfel de cazuri accesul se acordă numai dacă este necesar pentru scopurile menționate anterior și numai dacă angajatul are obligația de confidențialitate.
 • dacă acest lucru este cerut prin lege sau printr-un ordin judecătoresc. Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi împărtășite de exemplu cu furnizorii sau cu clienții noștri, cu autoritățile fiscale, autoritățile de securitate socială, instanțe penale, sau alte autorități guvernamentale.

4. Amplasarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

La datele dumneavoastră cu caracter personal va avea acces personalul din cadrul Spațiului Economic European, atât timp cât se află în grija noastră. Accesul la datele dumneavoastră va fi și în Confederația Elvețiană care dispune de legi care garantează un nivel de protecție a datelor similar cu cel al Uniunii Europene.

5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp, iar aceste date vor fi șterse când nu vor mai fi necesare pentru procesare. În majoritatea cazurilor asta înseamnă că vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată contractuală. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse cel mai devreme dupa ce depășiți vârsta de 70 de ani după încetarea contractului de muncă, cu excepția cazului în care legislația locală impune păstrarea acestora.

Putem procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp după încetarea angajării în cazul unei dispute în curs de desfășurare.

6. Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

În majoritatea cazurilor prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza faptului că prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim pe care îl exercităm. Interesul nostru legitim în acest caz este de a se angaja în procesarea resurselor umane HR în scopurile de mai sus. În cele mai multe cazuri va fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza obligației legale. De asemenea, va trebui să procesăm datele personale pentru a îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră, cum ar fi de exemplu plătirea salariilor. În cele din urmă, în unele cazuri, vă putem cere consimțământul. În acest caz, aveți întotdeauna opțiunea de a-l retrage.

7. Drepturile dumneavoastră conform Legii privind protecția datelor

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin care se abroga Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii nr. 18/ 2018 privind protecția datelor, aveți anumite drepturi.

 • Dreptul de acces

Aveți dreptul la o copie a informațiilor personale pe care le deținem precum și unele detalii despre modul în care le folosim.

În mod normal, datele dumneavoastră cu caracter personal vi se vor furniza în scris, cu excepția cazului în care se solicită altfel, sau dacă le-ați solicitat prin mijloace electronice, informațiile vă vor fi furnizate electronic, dacă va fi posibil.

 • Dreptul de actualizare

Luăm măsuri rezonabile pentru a asigura exactitatea informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră. Cu toate acestea ne puteți solicita să actualizăm sau completăm aceste informații.

 • Dreptul de ștergere

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu dacă datele pe care le-am obținut nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului inițial sau dacă vă retrageți acordul. Totuși e nevoie să țineți cont și de alți factori. De exemplu este posibil să avem obligații legale și contractuale, ceea ce înseamnă că nu vom putea îndeplini această cerere.

 • Dreptul de a revoca prelucrarea

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita să nu mai folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu atunci când credeți că informațiile personale pe care le avem despre dumneavoastră pot fi inexacte sau dacă considerați că nu mai avem nevoie să utilizăm datele dumneavoastră personale.

 • Dreptul de a transfera datele

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat unei părți terțe alese de dumneavoastră.

 • Dreptul de a formula obiecțiuni

Aveți dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor care se bazează pe interesele noastre legitime, cum este și acest caz. Dacă nu avem un motiv legitim de prelucrare și depuneți o obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz este posibil ca anumite servicii și beneficii să nu mai poată fi furnizate.

 • Drepturi legate de luarea deciziilor automate

Aveți dreptul de a refuza decizii automate, inclusiv crearea de profiluri, care are asupra dumneavoastră un efect juridic sau o consecință semnificativă similară. Societățile din cadrul grupului de obicei nu folosesc decizii automate sau crearea de profiluri automată, dar dacă cumva ați devenit obiectul deciziei automate și nu sunteți de acord cu acest rezultat, ne puteți contacta prin datele noastre de contact, și la cererea dumneavoastră vom revizui decizia respectivă.

 • Dreptul de a retrage consimțământul

În majoritatea cazurilor, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră. Cu toate acestea se poate întâmpla, ca în anumite cazuri specifice să vă cerem acordul. În acest caz aveți dreptul de a retrage consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8. Date de contact

Dacă doriți să luați legătura cu DPO–ul nostru (persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal) referitor la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa dataprotection@cordbloodcenter.com.

Ești interesată să afli mai multe detalii? Contactează-ne la numărul de telefon 0364 710 206 în zilele lucrătoare între orele: 9.00-17.30. Înregistrează-te online aici.