Aplicant la job

Solicitați un loc de muncă în cadrul grupului Cord Blood Center. După ce depuneți cererea, această declarație de confidențialitate se referă la dumneavoastră și la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Cord Blood Center este un grup internațional de companii cu multe entități diferite, care operează în diferite țări. Pentru scopul acestei declarații de confidențialitate de protecția datelor cu caracter personal este responsabilă entitatea grupului Cord Blood Center, la care ați depus cererea de angajare (ca operator la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal). Această declarație explică modul în care vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră sau de la părți terțe în timpul procesului de selecție a candidaților pentru angajare.

Pentru informații detaliate vă rugăm să luați legătura cu persoana responsabilă de supravegherea datelor cu caracter personal (vezi mai jos).

Putem actualiza această declarație din timp în timp fără notificare, prin urmare vă rugăm s-o studiați în mod regulat , mai ales în cazul în care ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal. Această versiune a Declarației de confidențialitate a fost lansată la 1 aprilie 2018.

1. Tipuri de date cu caracter personal

Când ne trimiteți cererea pentru un loc de muncă, de la dumneavoastră obținem următoarele informații:

 • Date personale de contact. De exemplu numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon
 • Datele din CV- ul dumneavoastră. De exemplu locuri de muncă anterioare, educația, competențele, abilitățile lingvistice și orice alte informații pe care decideți să le includeți în CV-ul dumneavoastră.
 • Scrisoare de intenție. Orice informație ce decideți s-o scrieți în scrisoarea de intenție.
 • Capabilitatea de a lucra. Poate va fi nevoie să dovediți că sunteți legal capabil pentru angajare.

In afară de acesasta, în funcție de poziția pentru care optați, putem pe baza consimțământului dumneavoastră sau a intereselor noastre legitime să obținem informații de la părțile terțe.

 • Cereri interne. In cazul în care lucrați deja în Cord Blood Center și aplicați pentru o poziție internă, putem folosi informații din dosarul personal care se află la noi, pentru a completa informațiile pe care ni le oferiți în cererea de angajare.
 • Vă putem solicita să vă supuneți unei evaluări a abilităților dumneavoastră, a personalității sau a abilităților cognitive.
 • Acest tip de evaluări se realizează de obicei cu ajutotul software-lor care aparțin părților terțe sau prin intermediul companiei părții terțe, care impărtășește cu noi rezultetele. Înainte de a fi efectuată o astfel de evaluare, vă vom oferi mai multe informații legate concret de situația dumneavoastră.
 • Verificarea înainte de angajare. In funcție de natura poziției și țara concretă, este posibil să solicităm unui expert verificarea înainte de angajare pentru a vedea dacă există circumstanțe care ar putea să vă excludă de la această poziție de lucru. Înainte de verificare vom dezbate cu dumneavoastră dacă este necesară sau nu, amploarea și scopul acesteia.
 • Referințe. Putem decide să primim referințe de la persoane care au lucrat cu dumneavoastră în trecut. În general, vom lua legătura cu aceste persoane numai în cazul în care ne oferiți numele și datele lor de contact. Dacă sunteți deja angajatul Cord Blood Center, referințele pot fi cerute de la managerul sau colegii dumneavoastră chiar și fără să fiți informat.

2. Scopul prelucrării datelor

Administratorul de date va prelucra datele dumneavoastră cu următorul scop:

Procesul de recrutare a candidaților. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a afla dacă sunteți candidat calificat pentru poziția pe care optați.

Rezolvarea disputelor. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a rezolva litigii, plângeri sau procese juridice.

Respectarea legii. Este posibil să fim nevoiți să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta legea sau pentru a respecta hotărârea judecătorească.

3. Părțile care pot avea acces la datele dumneavoastră

Operatorul de date poate împărtăși datele dumneavoastră cu părți terțe în următoarele circumstanțe:

 • Dacă obținem informații de la părți terțe (așa cum e menționat mai sus), le vom furniza numele dumneavoastră și orice alte informații necesare pentru a ne furniza informații relevante despre dumneavoastră.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi împărtășite cu părți terțe care acționează în numele nostru cum ar fi furnizor de servicii de recrutare.
 • În astfel de cazuri aceste părți terțe pot utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile sus menționate și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre ca persoană împuternicită de operator;
 • Angajații noștri vor avea acces la date cu caracter personal. În acest caz accesul se acordă numai dacă este necesar pentru scopurile menționate mai sus și numai dacă angajatul are obligația să respecte confidențialitatea;
 • Dacă acest lucru se cere prin lege sau prin ordin judecătoresc, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi împărtășite de exemplu cu autorități de aplicare a legii sau alte autorități guvernamentale.

4. Amplasarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

La datele dumneavoastră cu caracter personal va avea acces personalul din cadrul Spațiului Economic European, până se află în grija noastră. Acces la datele dumneavoastră va fi și în Elveția, care dispune de legi care garantează un nivel de protecție a datelor similar cu cel al Uniunii Europene.

5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp, iar aceste date vor fi șterse când nu vor mai fi necesare pentru procesare. Aceasta înseamnă că vă vom păstra datele dumneavoastră în timpul procesului de selecție și le ștergem la sfârșitul anului calendaristic care urmează anului în care ne-ați trimis datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă pentru poziția pentru care candidați vă alegem pe dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal rămân în dosarul nostru în conformitate cu directivele noastre HR privind confidențialitatea datelor.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după terminarea procesului de selecție în cazul în care va exista o dispută legală sau dacă ne dați consimțământul de a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în evidențele noastre pentru o perioadă mai lungă.

6. Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră

În majoritatea cazurilor prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza faptului că prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim pe care îl exercităm. Interesul nostru legitim în acest caz este angajarea candidaților calificați. În unele cazuri vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile legale sau pe baza acordului dumneavoastră.

7. Drepturile dumneavoastră conform Legii privind protecția datelor

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin care se abroga Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legii nr. 18/ 2018 privind protecția datelor, aveți anumite drepturi.

 • Dreptul de acces

Aveți dreptul la o copie a informațiilor personale pe care le deținem precum și unele detalii despre modul în care le folosim.

În mod normal, datele dumneavoastră cu caracter personal vi se vor furniza în scris, cu excepția cazului în care se solicită altfel, sau dacă le-ați solicitat prin mijloace electronice, informațiile vă vor fi furnizate electronic, dacă va fi posibil.

 • Dreptul de actualizare

Luăm măsuri rezonabile pentru a asigura exactitatea informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră. Cu toate acestea ne puteți solicita să actualizăm sau completăm aceste informații.

 • Dreptul de ștergere

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu dacă datele pe care le-am obținut nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului inițial sau dacă vă retrageți acordul. Totuși e nevoie să țineți cont și de alți factori. De exemplu este posibil să avem obligații legale și contractuale, ceea ce înseamnă că nu vom putea îndeplini această cerere.

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita să nu mai folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu atunci când credeți că informațiile personale pe care le avem despre dumneavoastră pot fi inexacte sau dacă considerați că nu mai avem nevoie să utilizăm datele dumneavoastră personale.

 • Dreptul de a transfera datele

În anumite circumstanțe aveți dreptul de a solicita să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat unei părți terțe alese de dumneavoastră.

 • Dreptul de a formula obiecțiuni

Aveți dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor care se bazează pe interesele noastre legitime, cum este și acest caz. Dacă nu avem un motiv legitim de prelucrare și depuneți o obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că cererea dumneavoastră pentru obținerea unui loc de muncă nu mai poate fi luată în considerare.

 • Drepturi legate de luarea deciziilor automate

Aveți dreptul de a refuza decizii automate, inclusiv profilarea, care are asupra dumneavoastră un efect juridic sau o consecință semnificativă similară. Societățile din cadrul grupului Cord Blood Center de obicei nu folosesc decizii automate sau profilarea automată, dar dacă cumva ați devenit obiectul deciziei automate și nu sunteți de acord cu acest rezultat, ne puteți contacta prin datele noastre de contact și la cererea dumneavoastră vom revizui decizia respectivă.

 • Dreptul de a retrage consimțământul

In majoritatea cazurilor datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt prelucrate pe baza  consimțământului dumneavoastră. Cu toate acestea se poate întâmpla, ca în anumite cazuri specifice să vă cerem acordul. În acest caz aveți dreptul de a retrage consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Date de contact

Dacă doriți să ne contactați sau dacă aveți observații pentru persoana responsabilă de protecția datelor cu cracter personal privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la dataprotection@cordbloodcenter.com.

Ești interesată să afli mai multe detalii? Contactează-ne la numărul de telefon 0364 710 206 în zilele lucrătoare între orele: 9.00-17.30. Înregistrează-te online aici.