Furnizori și alte entități

Aceste Principii se referă la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de  reprezentat al clientului nostru, furnizorului sau altei entități partenere. Informațiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat pentru a efectua serviciile oferite, le puteți găsi aici.

De ce avem acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și de ce le prelucrăm?

Pentru a fi posibil să semnăm și să executăm contractul cu dumneavoastră sau cu societatea pe care o reprezentați, va fi nevoie să prelucrăm datele dumneavastră personale. De asemenea putem procesa datele cu caracter personal a vizitatorilor site-urilor noastre sau a locațiilor noastre fizice în funcție de modul în care ați decis să comunicați cu noi. Poate veți fi interesați de a participa la cursurile organizate de noi sau de campaniile noastre pe care le desfășurăm sau de informații.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar dacă avem un temei juridic. Aceasta înseamnă că prelucrarea este necesară pentru executarea contractului în care dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați sunteți parte la contract, sau să se poată lua măsuri înainte de încheierea contractului în cazul acestei solicitări. În conformitate cu interesul nostru legitim putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi informații despre serviciile, perspectivele, analizele, evenimentele, cursurile noastre, de care poate veți fi interesați, sau pentru a putea fi îndeplinite sarcinile necesare sau cerute care decurg din relația de afaceri pe care o reprezentați.

Avem obligația legală de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul unui control din partea instituțiilor autorizate și pentru prevenirea, monitorizarea și dovedirea fraudelor, luptei împotriva spălării banilor și a altor infracțiuni.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate în siguranță în conformitate cu legislația privind protecția datelor.

Ce fel de date personale prelucrați despre mine și de ce?

Păstrăm informațiile necesare pentru gestionarea unei relații contractuale sau de afaceri. Pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a asigura o identificare sigură și eficientă, avem nevoie de numele dumneavoastră, denumirea postului și date de contact cum ar fi adresa, număr de telefon și adresa de e-mail.

Pentru a ne putea respecta obligațiile noastre legale legate de exemplu de combaterea spălării banilor, va fi necesar să verificăm și alte date personale cum ar fi CNP sau data nașterii, serie și număr C.I., sau documentul de călătorie sau o altă identificare similară și informațiile aferente solicitate conform reglementărilor speciale.

Pentru a asigura securitatea angajaților noștri și pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal folosim, de asemenea, în mai multe locuri, camere de supraveghere și solicităm să ne oferiți de exemplu numele dumneavoastră și numărul de telefon, pentru a vă putea oferi accesul în spațiile noastre unde se prelucrează datele (de exemplu și cele cu caracter personal).

Dacă nu avem obligația legală de a ține aceste date în evidența noastră, după 15 zile le vom șterge.

Dacă de comun acord nu stabilim altfel, sau nu va fi nevoie de stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, nu vom include categorii speciale de informații cu caracter personal (de multe ori numite și ”date personale sensibile” cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, religioase sau credința filosofică, membru al sindicatelor și prelucrarea datelor privind sănătatea sau orientarea sexuală).

Veți împărtăși datele mele cu caracter personal cu alte părți terțe?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi împărtășite cu furnizorii noștri care intermediază și/ sau prestează o parte din serviciile noastre, de exemplu servicii de tipărire, servicii poștale, servicii de avocatură. De asemenea datele dumneavoastră personale pot fi împărtășite și cu Clienții noștri, dacă sunteți reprezentantul furnizorului care face parte din serviciile pe care le oferim acestora și instituțiilor autorizate.

La datele dumneavoastră cu caracter personal vor avea acces și angajații noștri. În astfel de cazuri accesul se va acorda doar dacă va fi necesar pentru scopurile mai sus menționate și numai dacă angajatul respectiv are obligația de confidențialitate.

Datele mele cu caracter personal vor fi transferate și în altă țară?

Deoarece suntem membrii grupului Cord Blood Center, există posibilitatea ca datele dumneavoastră să fie transferate și în alte țări din spațiul Uniunii Europene. În aceste cazuri vom asigura măsuri de securitate adecvate care vor fi în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor a UE (GPDR). În general, datele dumneavoastă cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European (SEE). Pentru păstrarea datelor folosim și furnizori de servicii ale părților terțe care pot avea acces la aceste date și se află în afara spațiului SEE, inclusiv, dar fără a se limita la SUA. Nu vom transfera niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului SEE, fără a asigura securitatea și protecția acestora. Înainte de toate ne asigurăm, că toți beneficiarii au semnat clauzele contractuale standard ale UE pentru a justifica transferul sau că țara respectivă garantează o protecție adecvată prin legislația privind protecția datelor cu caracter personal. De asemenea ne putem baza și pe Programul Privacy Shield. Acesta este un program, în cadrul căruia societățile americane se pot angaja la un nivel mai înalt de protecție a mediului privat, decât sunt cerințele legislației SUA. Informațiile pot fi accesate și în afara acestor grupuri în cazurile în care este vorba de prevenirea fraudelor sau în cazul în care acest lucru este impus de lege.

Care este perioada de păstrare a datelor mele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a fi îndeplinit scopul prelucrării conform reglementărilor speciale, precum și scopul pentru care au fost colectate, dacă avem interes legitim de a le păstra. De exemplu până la încetarea contractului și/ sau până la expirarea perioadei de prescripție. Din punct de vedere juridic avem obligația de a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o anumită perioadă, pentru a preveni și detecta fraudele, pentru a detecta și lupta împotriva spălării banilor, precum și din motivul unui audit financiar.

În ceea ce privește backup-urile noastre, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și din locul unde se stochează datele, dar doar atunci când urmează să se facă backup-ul conform regulilor noastre de retenție (BCM și DRP). Dacă datele din backup conform regulilor de retenție ajung la ștergere, datele dumneavoastră se vor șterge complet.

Voi fi supus deciziei automate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate în luarea deciziei automate.

Care sunt drepturile mele?

Este important să înțelegeți că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Deși nu avem nevoie de permisiunea dumneavoastră pentru a procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți mai multe drepturi.

Drepturile dumneavoastră Ce înseamnă
Dreptul de acces Puteți solicita informații despre modul în care prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal inclusiv informații legate de:

  • De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
  • Ce fel de categorii de date cu caracter personal prelucrăm
  • Cu cine împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal
  • Pe ce perioadă păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau care sunt criteriile de stabilire a acestei perioade de timp
  • Care sunt drepturile dumneavoastră
  • De unde colectăm datele dumneavoastră (dacă nu le-am primit de la dumneavoastră)
  • Dacă prelucrarea implică luarea deciziilor automate (așa numită creare de profiluri)
  • Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal au fost transferate într-o țară care se află în afara spațiului EEA, cum vom asigura confidenționalitatea datelor

Toate informațiile de mai sus sunt disponibile în aceste Principii de protecție a datelor cu caracter personal.
De asemenea puteți solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care le prelucrăm. Pentru copii suplimentare se va percepe o taxă.

Dreptul de a actualizare Este important să avem de la dumneavoastră informații corecte și vă rugăm să ne anunțați, dacă ați schimbat de exemplu numele sau adresa
Dreptul de ștergere Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal, de exemplu prelucrăm datele dumneavoastră o perioadă mai lungă decât este necesar, sau în mod nejustificat aveți dreptul de a solicita ștergerea acestor date.
Dreptul de limitare Din momentul în care ați solicitat actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă nu ați fost de acord cu prelucrarea lor, până nu vom reuși să investigăm problema sau să confirmăm exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal (sau să le modificăm conform instrucțiunilor dumneavoastră) aveți dreptul la prelucrarea limitată a acestora. Aceasta înseamnă că noi (cu excepția păstrării datelor cu caracter personal) putem prelucra aceste date doar cu consimțământul dumneavoastră dacă este necesar în ceea ce privește revendicarea legală, protecția drepturilor altei persoane, sau dacă există un important interes public pentru prelucrare.
Puteți solicita, de asemenea, să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă ar fi o prelucrare ilegală, dar nu doriți să ștergem aceste date.
Dreptul de a face obiecțiuni Dacă credeți că nu avem dreptul să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a face obiecțiuni. În astfel de cazuri, putem continua cu prelucrarea datelor numai dacă putem prezenta motive legitime convingătoare care depășesc interesele, drepturile și libertatea dumneavoastră. Cu toate acestea putem continua cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă este necesar să identificăm, aplicăm sau apărăm revendicările legale.
Dreptul de transfer de date Puteți solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat pentru a fi prelucrate pe baza consimțământului sau pentru îndeplinirea contractului să fie într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citeț și cu dispozitiv de citit. De asemenea aveți dreptul de a solicita transferul acestor informații către alt operator.
Retragerea consimțământului Societatea Cord Blood Center nu procesează datele pe baza consimțământului. Cu toate acestea datorită faptului că anumite activități de prelucrare ar trebui să fie bazate pe consimțământ, aveți dreptul de retragere a consimțământului dumneavoastră iar noi vom opri activitățile de prelucrare pe baza acestui temei juridic.
De asemenea, informațiile legate de solicitarea dumneavoastră vor fi transmise și altor părți, cărora le puteam furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cum se depune plângerea legată de folosirea datelor mele cu caracter personal sau cum îmi pot exercita drepturile

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau cu privire la drepturile sus menționate, puteți lua legătura cu Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) și sugestiile și solicitările dumneavoastră vor fi examinate.

Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal: dataprotection@cordbloodcenter.com.

Dacă sunteți nemulțumit de răspunsul nostru sau credeți că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod incorect sau ilegal, puteți depune plângerea la Autoritea de supraveghere, care este, în acest caz, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta prin intermediul Persoanei Responsabile de protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer).

Date de contact

Dacă doriți să ne contactați sau dacă aveți sugestii pentru Persoana responsabilă de protecția datelor cu caracter personal referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne trimiteți e-mail la dataprotection@cordbloodcenter.com.

Ești interesată să afli mai multe detalii? Contactează-ne la numărul de telefon 0364 710 206 în zilele lucrătoare între orele: 9.00-17.30. Înregistrează-te online aici.